مقالات پوستری سمینار توسعه بیمه‌های زندگی

رديف

عنوان مقاله

نویسنده/ نویسندگان

1

آشنایی با بیمه‌های مراقبت بلندمدت با رویکرد توسعه در بیمه‌های زندگی

سمانه عزیز نصیری

2

استخراج متغیرهای مؤثر بر تقاضای بیمه‌های عمر در ایران

الهام السادات موسوی مقدم

 امیر خوشدل

3

بررسی رابطه بین شهرت شرکت و نیت خرید بیمه عمر

خسرو خسروی

 دکتر کیومرث احمدی

4

بررسی عوامل توسعه‌نیافتگی بیمه‌های عمر و پس‌انداز در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب

سید محمد حسینی حسین‌آباد

 امیر بهرامی

5

بررسي عوامل مؤثر بر تقاضای بيمه‌هاي عمر در ایران

مهدی پناهی اسفرجانی

6

توسعه بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد VECM

محمدصادق صادقی

7

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه و اولویت‌بندی آنها

دکتر حسین عابدی

 ناصر سیری

8

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های بیمه در توسعه بیمه‌های زندگی

علی امیرامینی کهریزه

 دکتر نسترن اکبری

 حسین کریم‌خان زند

9

شناسايی و اولويت‌بندی عوامل مؤثر بر اعتماد مردم به بیمه‌های عمر

دکتر مهدی حقیقی کفاش

 پریا غفوری

10

علم ژنتیک و بیمه‌های عمر

حامد سلطانیبازگشت