مقالات قابل ارائه سمینار توسعه بیمه‌های زندگی

رديف

عنوان مقاله

نویسنده/ نویسندگان

1

امکان‌سنجی پیاده‌سازی بیمه‌های عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور

دکتر عبدالناصر همتی

 دکتر حمید یاری

2

اهمیت آموزش و نقش فروشندگان در موفقیت فروش بیمه‌های زندگی

مژده نظرزاده دناک

 محمود سبزی

3

بررسی تأثیر سبک زندگی بر فروش بیمه‌های زندگی به تفکیک استان

امیر الفت

 سحر کمالخانی

  فریده حکیمی

4

بررسی عوامل کمّی مؤثر بر گرایش به بازخرید پیش از موعد بیمه عمر

اباذر حلم‌زاده

 دکتر کریم حمدی

دکتر کامبیز حیدرزاده هنزایی

5

بررسی مدل‌ها و روش‌های نوین توانمندساز نظام بازاریابی و فروش بیمه عمر

دکتر رضا شافعی

 امید فتحی

6

تحلیل عوامل مؤثر بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز

احمد سازگار

 مجتبی عابد

7

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بیمه عمر با رویکرد MCDM

سیده سودابه کاشی علی‌آبادی

 امیر بهرامی

8

عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه بیمه‌های زندگی

سعید اسدی قراگوز

9

مدل رژیم سوئیچینگ برای قراردادهای صندوق تفکیک‌شده

سارا سادات موسوی

 عاطفه کنعانی

 فاطمه عطا‌طلب

10

موانع توسعه بیمه­ های عمر در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

دکتر عزیز احمدزاده

 سمیه افشاری

11

نقدی بر قیمت‌گذاری بیمه‌های زندگی بر مبنای تابع بقاء مشترک

دکتر رحیم محمودوند

12

نوآوری در بازاریابی بیمه های زندگی با رویکردی بر مدل 4C

احمد سربخشیان

 آیدین رشیدیبازگشت