اعضای کمیته علمی سمینار توسعه بیمه های زندگی

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 دکتر امین حسن‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
2 دکتر امیر تیمور پاینده نجف‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتر رضا افقی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اکو
4 فرزین حاجتی مدیرکل امور فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 سعید نصیری معاون مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین
6 دکتر آتوسا گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اکو
7 خلیل حسن‌زاده کمند مدیر عامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
8 میرعلی مطهری مدیرکل بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه پاسارگاد
9 دکتر عزیز احمد‌زاده سرپرست گروه بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه
10 دكتر امير صفري سرپرست پژوهشكده بيمه
11 دكتر لیلی نياكان سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشكده بيمه


بازگشت