سمینارتوسعه بیمه‌های زندگی بهار سال آینده برگزار می‌شود

پژوهشکده بیمه برگزاری سمینار توسعه بیمه‌های زندگی را از اسفند ماه سال جاری به بهار سال آتی موکول کرد. (ادامه خبر ....)


پژوهشکده بیمه سمینار تخصصی توسعه بیمه‌های زندگی برگزار می‌کند

سمینار تخصصی توسعه بیمه‌های زندگی برای آشنایی فعالان و علاقه‌مندان با ابعاد جدید این حوزه در اسفند ماه سال جاری توسط پژوهشکده بیمه و با سخنرانی رییس کل بیمه مرکزی، معصوم ضمیری و خلیل حسن‌زاده کمند برگزار می‌گردد. روابط عمومی پژوهشکده بیمه با دعوت از کلیه پژوهشگران، استادان، صاحبنظران ، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت بیمه به (ادامه خبر ....)